De Almachtige God bestaat niet…

…en ik kan het bewijzen ook!

Stel dat de Almachtige God bestaat, dan moet Hij in al Zijn Almachtigheid in staat zijn alles te scheppen wat Hij wil. Dus moet Hij ook in staat zijn een rotsblok te scheppen dat zo zwaar is dat Hij het zelf niet kan optillen. Maar als Hij dat niet kan optillen, dan is Hij eigenlijk niet Almachtig. Maar als Hij niet in staat is een dergelijk rotsblok te scheppen, dan is Hij uiteraard ook niet Almachtig. Conclusie: Hij kan niet Almachtig zijn! En we mogen dus gerust hij schrijven ipv Hij.

Advertenties

~ door The Lodge Keeper op september 24, 2007.

30 Reacties to “De Almachtige God bestaat niet…”

 1. Stel dat wij mensen nu niet almachtig genoeg zijn om een oplossing op dit vraagstuk te vinden, maar God wel? Zouden we Hem dan niet onterecht ‘hij’ noemen ipv ‘Hij’?

 2. HA!

 3. Daar hebt ge een punt, maar God schiep de mens wel naar zijn evenbeeld. Mogen we er dan niet van uitgaan dat we op zijn minst in staat zouden moeten zijn om zo’n oplossing te bedenken?

 4. Als God ons naar zijn evenbeeld heeft geschapen, dan zijn we allemaal almachtig. En de ene kan niet almachtiger zijn dan de andere, want er bestaat niets hoger dan almachtig. Dus waarom zou God dan nog God zijn? Ofwel zijn we dan allemaal God, ofwel niemand.

 5. Ik zal het buiten beschouwing laten of het nu de mens was of God die beweerde dat de mens naar Zijn evenbeeld geschapen werd, maar het feit dat wij mensen God’s schepping zelf niet kunnen bewijst dat we niet even almachtig zijn als Hem. En dus zou het kunnen dat er nog wel verschillen zijn, zoals bijvoorbeeld het niet in staat zijn tot een oplossing vinden van je vraagstuk. Vroeger wisten we trouwens niet eens het verschil tussen goed en kwaad.

  Excuseer me om een hier een beetje moeilijk te doen, ’t is gewoon een leuke denkoefening. Persoonlijk lig ik er niet wakker van of God nu wel of niet bestaat.

 6. @ Xixarro: Bedoel je dat de mens voor het christendom geen benul had van het verschil tussen goed en kwaad?

  Ik ga gewoon mee in de denkoefening, alleen ben ik overtuigd atheïst 😉

 7. Nee,nee. Ik verwijs naar de appel der wijsheid waarvan zowel Adam als Eva aten. Hierdoor kenden ze het verschil tussen goed en kwaad en schaamden ze zich ook plots voor hun naaktheid.

 8. Volgens mij is het zo:

  God is almachtig dus

  God kan een steen maken die zo zwaar is dat hij hem zelf niet kan optillen.

  Maar, aangezien God almachtig is, kan Hij zichzelf, nadat Hij die steen gemaakt heeft die Hij (op dat moment) niet kan optillen, sterker maken, zodat Hij de steen wel kan optillen.

  En zo kan Hij eigenlijk alles.

  Behalve mij Euromillions doen winnen.

 9. @ Niggle: hij kán je wel laten winnen, maar waarom zou hij dat wíllen?

 10. @xixarro: als God zichzelf nog sterker kan maken, dan betekent dat toch dat Hij op dit moment nog niet almachtig is. Want almachtigheid impliceert dat er niks meer boven gaat.

 11. kijk eens aan, Hij kan het dus zelfs zonder almachtig te zijn!

  tis ne straffe

  Het is Niggle trouwens 😉

 12. Het Antwoord is = is = is simple. God is niet gebonden aan onze logica, maar logica is een schepping van god, hij creeer logica.

  Nu dus alles wat ik nu vertel is voornamelijk op menselijk logica gebaseerd.
  En daarnaas ook godelijke wijsheid over die logica. Zo als een maker van een computer alle wijsheid beziet over hoe het werk en wat de functie en mogelijkheden zijn.

  dus:

  hij is al machtig over alles wat hij geschapen heeft, wat hij niet ( kan of) wilt scheppen, kan hij ook niet al machtig over zijn, daarbij kan zijn almacht alleen door de schepselen te waarnemen die hij een levende bewust zijn gegeven heeft.

  sterker nog heeft een ring een eind.
  zo heeft zijn intelligentie en kracht en wijsheid geen eind.

  sterker nog zou iemand zijn kind doden alleen om te bewijzen dat je dat kan.

  sterker nog kan jij iets tillen dat vele malen zwaarder dan je zelf is (nee toch) . Nou het antwoord is ja want je kan daar weer een ander middel voor gebruiken.

  Sterker nog, god bestaat niet alleen uit brutekracht, ook alleen niet uit wijsheid, maar meer.Zijn oneindige energie is zijn grootste bron.Hij betaat niet uit materie (god is geest niet met het menselijk oog te zien). Dus zijn evenbeeld is zijn karakter.
  maar alle aspecten van hem komen in grote lijnen terug in ons op kleinere schaal.
  (denk aan atomen denken vermogen, dna, creativiteit etc.

  Waarom draai alles om vrijheid en slavernij.
  Omdat dat het enige middel was dat gebruik kom worden (vrijheid) om ons slaven te maken.
  het is altijd de belofte van vrijheid (zie geschiedenis) die alleen door god gegeven kan worden.

  Uiteraar alleen in degen die daarin geloven, alleen dan kan je jezelf los maken van je slaven meester.
  Amen.

 13. sorry voor het niet gebruiken van de hoofdletter A in almachtige god. gehaast geschreven.

 14. Het Antwoord is = is = is simple. God is niet gebonden aan onze logica, maar logica is een schepping van god, hij creeer logica.

  Nu dus alles wat ik nu vertel is voornamelijk op menselijk logica gebaseerd.
  En daarnaast ook godelijke wijsheid over die logica. Zoals de Maker(s) van een computer alle wijsheid bezit over hoe het werk en wat de functies en mogelijkheden ervan zijn.

  Dus:
  Hij is Almachtig over alles wat hij geschapen heeft, wat hij niet ( kan of) wilt scheppen, kan hij ook niet al machtig over zijn, daarbij kan zijn almacht alleen door de schepselen te waarnemen zijn die hij een levende bewustzijn gegeven heeft.

  Sterker nog heeft een ring een einde (nee).
  zo is er aan gods zijn intelligentie en kracht en wijsheid geen eind.

  Sterker nog zou iemand zijn kind doden alleen om te bewijzen dat je dat kan. (nee een normaal mens niet)

  Sterker nog kan jij iets tillen dat vele malen zwaarder dan je zelf is (nee toch) . Nou het antwoord is ja want je kan daar weer een ander middel voor gebruiken.

  Sterker nog, God bestaat niet alleen uit brute kracht, ook niet alleen uit wijsheid, maar meer. Zijn oneindige energie is zijn grootste bron.Hij betaat niet uit materie (God is geest niet met het menselijk oog te bezien). Dus daarom moet zijn evenbeeld is zijn karakter zijn.
  maar alle aspecten van hem komen in grote lijnen terug in ons op kleinere schaal.
  (denk aan atomen denkvermogen, dna, creativiteit etc.

  Vraag:
  Waarom draait alles om vrijheid en gevangenschap (slavernij).
  Omdat dat het enige middel was dat gebruik kom worden (vrijheid) om ons slaven te maken.
  Het is altijd de belofte van vrijheid (zie geschiedenis) die alleen door God gegeven kan worden.

  Uiteraar alleen in degen die daarin geloven, alleen dan kan je jezelf los maken van je slaven meester.
  Amen.

  Met correctie

  Groetje MPinas

 15. Maar het heeft natuurlijk geen nut om een dwaas te leren wat waarheid is, want hij bezit dat niet in zijn hart. Daarom zoek hij tevergeefs naar wat niet met de waarheid temaken heeft.
  Om dat de waarheid hem niet bevalt.

 16. waarom maken ongelovigen zicht druk met de God der hemelen.
  Als zij hem niet zoeken. Is het om alle die nog een graantje geloof hebben in de zelfde duisternis (geestelijke) (Of zo gezegt ontwetend heid) te brengen waarin ze leven of is het
  Omdat ze werkelijk geven om hun medemens.
  Dat is de reden waarom alle kennis van het leven verborgen blijft in grotten en in musea`s. Ondertussen blijven de dommen dom en de
  slimme slimmer. Net zo als de rijken rijker en de Armen armer.
  Omdat de domme achter internet domme dingen verkondige wat ze na apen en de slimme ook achter enternet en in het onderwijs en op tv en radio etc de zelfde onzin verkondigen. Namelijk we zijn de bijna maar nog niet helemaal.

 17. Die heeft iets teveel aan de glühwein gezeten denk ik…

 18. lekker toch die gluhwein

 19. Ik kan wel zo’n rotsblok maken dat zo groot is dat ik het zelf niet op kan tillen. En als ik het kan, dan kan God het ook.

 20. Wat een idioot verhaal! Zo iets doms heb ik nou werkelijk nog nooit gehoord

 21. Mooie vraag hoor. Zullen we u eens vragen of u een rotsblok kan maken zo groot dat u hem niet meer op kan tillen. Ja?? mooi, God is meer dan alle mensen bij elkaar.
  groetjes

 22. Dit is een drogredenering. Betekent almacht gewoon niet dat God zowel Zichzelf zo veel/zo weinig kracht kan toebedelen dat Hij respectievelijk wel/niet een rotsblok kan optillen. Hij kan toch gewoon dan een willekeurige kracht achter de hand houden?
  Puur fysisch is er een andere eis : almacht betekent oneindig veel weten en kunnen ; oneindig veel kennis vereist los van het transport van kennis al oneindig veel energie. Almacht kan derhalve alleen bestaan als er binnen eindige tijd oneindig veel energie gegenereerd kan worden.

 23. God zond Zijn Zoon Jezus. Hij is de rots. Wij hebben Hem opgetild. Hij liet zich vrijwillig naar de slachtbank lijden. Alles gebeurt precies zoals Hij (God) wilt. Niets gaat buiten Hem om.
  Ook u komt op Zijn tijd tot het doel waartoe Hij u heeft bestemd. Dat hoeft u niet te geloven. Hij zelf zal er voor zorgen dat elke knie zich zal buigen, en dat alle tong zal beleiden, dat Jezus Heer is tot eer van God. God schiep zowel goed als kwaad, met een doel.

 24. Oneindig veel energie binnen eindige tijd kan volgens de theoretische natuurkunde. Een drogredenering verandert zoals ik al aangaf niets daaraan. Duidelijk hoop ik

 25. Drogredenen redeneert God weg uit Zijn schepping. U heeft er alleen uzelf mee. De enige weg tot God is Jezus. Kies zelf wat u wilt. U bent vrij om te denken wat u wilt. Uw geloof is groter dan het mijne. Mijn geloof heeft God als basis. Voor mij is het eenvoudig om te geloven in een machtig Creator. Kost mij totaal geen moeite. Al mijn problemen breng ik bij de Rots. En weet je wat het gekke is? Hij geeft ook nog antwoord. Met al uw denken, komt u geen steek verder. De wetenschap geeft uiteindelijk geen antwoord en staat met lege handen. God geeft het leven. Hij is de maker van het AL. Voor Hem buig ik mijn knieën. Ik heb daar mijn rust in gevonden. God zelf zal er uiteindelijk voor zorgen dat ook de wetenschap bij Hem zelf terecht komt.

 26. Nou als jij nu denkt dat God net zo ver in zijn ontwikkeling is als somigen onder ons dat Hij iets onzinnigs gaat bewijzen. Niet omdat Hij het niet kan. Als je Hem echt wil leren kennen doe dan wat op mijn blog staat. Als je dat niet doed moed je eigenlijk ook je mening niet over Hem gevem dat deden al velen voor hem. En ja dat Denk je laat Hij zo je kunt in mijn boek lezen waarom dat voor ons nog zo lijkt. Daar na kunnen wij er mischien een boom over op zetten. Als je doet wat daar aan geraden word, Hij wees mij deze weg omdat ik je veel kan vertellen. maar dan is dat geloven. En Hij bied je zeker wetendoor je eigen waar nemingen. Nou geniet er van tot horens.

 27. God zijn gedachte is hoger dan onze gedachte en Gods wegen zijn hoger dan onze wegen.Waar onze gedachte niet meer verder gaat daar gaat Gods zijn gedachte eindeloos door en door. Iedereen moet altijd maar bewijs zien van Gods zijn almacht. Kijk maar om je heen. Gods tekenen en wonderen gebeuren nog steeds altijd,Ook in onze tijd dus. Je moet het alleen maar zien en geloven. Voor ongelovigen wil ik zeggen.Ga op je knieen en bid met een oprecht hart en je zou eens zien wat er dan gebeurt.

  Richard

 28. Zeer ludiek om dit alles te lezen, maar waar blijven die bewijzen? Ik zie geen enkele wetenschappelijke bewijzen hoor? Ik ‘geloof’ me, ik kan maar één iemand opnoemen die ooit schreef over een bepaalde ‘Jezus’, wat best een veel voorkomende naam was… Geef mij bewijzen want ik heb er honger naar…

 29. “Dit is een drogredenering”
  “Drogredenen redeneert God weg uit Zijn schepping”

  Mensen alstublieft, de Bijbel staat vol drogredenen! “God redeneert drogredenen weg”?
  1 klein voorbeeldje dit volledig van tafel veegt; in de evangelie va Johannes staat het verhaal van de ongelovige Thomas-één der kritische persoon vanuit de Bijbel trouwens- Waarin hij het dogmatisch denken promoot! Want dogmatisch aannemen van dingen vind hij net deugdelijk…

  Alstublieft bekijk de wetenschap, bestudeer de Bijbel, de koran en eventueel de Veda’s.. Je zal zien dat niets daaruit ooit heeft bestaan…

  Zoals ik al reeds hoger vermelde, er is maar 1 bron, waarin er iemand spreek over een bepaalde Jezus…

 30. U bent zo erg bezig met God, dat u niet eens in de gaten heeft dat u wel degelijk in God gelooft. Lieve vriend, je zet je af tegen je eigen bestaan. Geen mens is verplicht in een god te geloven. God gelooft wel in u. Het bewijs daarvan is, dat u bestaat.
  Hoe u aan mijn e-mailadres bent gekomen is weer een bewijs voor mij, dat u ontzettend bezig bent, om voor uzelf te bewijzen, dat er geen god is. U zoekt naarstig naar medestanders. Aan mij heeft u niets. Voor mij staat alles vast. Niks meer aan te doen.
  Leg uw leven in de handen van die God waarin u zegt niet te geloven. U zult daardoor een gelukkig mens worden. Eindelijk af van dat nare denken, om jezelf altijd maar weer te overtuigen van het niet bestaan van een god.

  Ik wens u Gods zegen toe. Zegen voor uw financiële situatie en zegen voor uw huwelijk. Zegen voor uw kinderen. Maar vooral rust. Geestelijke rust.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

 
%d bloggers liken dit: